Publicaties

Publicaties door Nico Westerman in chronologische volgorde:

 • Westerman N.; Biofysische regulatie I. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, 1991;5:98.
 • Westerman N.; Biofysische regulatie II. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, 1991;7:3.
 • Westerman N.; Biofysische regulatie III. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde,1991;8:335.
 • Westerman N.; Biofysische regulatie IV. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, 1991;9/10:420.
 • Westerman N.; Biofysische regulatie, Elektromagnetische processen binnen het menselijke lichaam & alternatieve geneeskunde van nu in het licht van de geneeskunde van de toekomst. 370 pagina's. Uitgave in eigen beheer 1992.
 • Westerman N.; De Chinese pols deel 1. Polsparameters en polskwaliteiten. Acupunctuur 1993; 16;5:5.
 • Westerman N.; De Chinese pols deel 2. Polsparameters en polskwaliteiten. Acupunctuur 1993; 16:6/17;1:47.
 • Westerman N.; De Chinese pols deel 3. Chinese pols en maskering. Acupunctuur 1994; 17:3.
 • Westerman N.; De Chinese pols deel 4. De Chinese polsconnectie. Acupunctuur 1994; 14:4:5:5.
 • Westerman N.; Introductie Rathegasysteem deel Ia Acupunctuur, 1995;18;3:7.
 • Westerman N.; Introductie Rathegasysteem deel Ib Acupunctuur, 1995;18;4:5.
 • Westerman N.; Introductie Rathegasysteem deel II Acupunctuur, 1995;18;5:5.
 • Westerman N.; Uit het Rathegasysteem: de Haakse Potentiaaltest. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, 1995;11(3);163-171.
 • Westerman N.; De Chinese pols, deel I. Inleiding in de Chinese polsdiagnostiek en de traditionele Chinese pathofysiologie. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 1997;13(4):138-144.
 • Westerman N.; De Chinese pols, deel II. Traditionele polsdiagnostiek, polstypologie en polsparameters. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 1997;13(4):145-154.
 • Westerman N.; De Chinese pols, deel III. Fysiologie en pathofysiologie van de traditionele polsdiagnostiek. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 1997;13(4):155-167.
 • Westerman N.; De Chinese pols. Een westerse interpretatie van de polsdiagnostiek volgens de traditionele Chinese geneeskunde. Uitgever; Satas n.v. Brussel 1998, 400 pagina's. ISBN: 2-87293-032-9.
 • Westerman N.; De pathofysiologie van de Chinese pols, deel I. Acupunctuur 1998;22;1:11.
 • Westerman N.; De pathofysiologie van de Chinese pols, deel IIa. Acupunctuur 1998;22;2: 16.
 • Westerman N.; De pathofysiologie van de Chinese pols, deel IIb. Acupunctuur 1999;22; 3:5.
 • Westerman N.; De pathofysiologie van de Chinese pols, deel IIc Acupunctuur 1999;22;4:5.
 • Westerman N.; De biofysische sturing van biologische systemen, deel 1. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 2000; 16:1:14-24.
 • Westerman N.; De biofysische sturing van biologische systemen, deel 2. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 2000; 16:2:50-58.
 • Westerman, N.; Uit het Rathega-systeem: Inleiding in de radiësthetische diagnostiek. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 2002;18;5:266-274.
 • Westerman, N.; Uit het Rathega-systeem: De biofysische achtergrond van de radiësthetische diagnostiek. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 2002;18:6:326-334.
 • Westerman, N.; radiësthetische diagnostiek deel 1. Inleiding. Tijdschrift voor Biologische Tandheelkunde 2002:6;3:29-35.
 • Westerman, N.; radiësthetische diagnostiek praktisch intermezzo. Tijdschrift voor Biologische Tandheelkunde 2002;6; 4:4-12.
 • Westerman, N.; radiësthetische diagnostiek deel 2. De achtergrond. Tijdschrift voor Biologische Tandheelkunde 2002;6;4:13-21.
 • Westerman, N.; radiësthetische diagnostiek volgens het Rathega-systeem deel 3. De 4 testmethoden 1. Tijdschrift voor Biologische Tandheelkunde 2003;7;1:5-16.
 • Westerman, N.; radiësthetische diagnostiek volgens het Rathega-systeem deel 4. De 4 testmethoden 2. Tijdschrift voor Biologische Tandheelkunde 2003;7;2:32-38.
 • Westerman, N.; radiësthetische diagnostiek volgens het Rathega-systeem deel 5. Toegepaste radiësthesie binnen de tandheelkunde. Tijdschrift voor Biologische Tandheelkunde 2003;7;3:30-41.
 • Westerman, N.; Radiësthesie en biofysische geneeskunde. Nederlands Tijdschrift voor Acupunctuur 2003;26;1:5-14.
 • Westerman, N.; Uit het Rathega-systeem: De vier testmethoden. Nederlands Tijdschrift voor Acupunctuur 2003;26;2:5-7.
 • Westerman, N.; Uit het Rathega-systeem: Potentiaalonderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Acupunctuur 2003:26;2:7-15.
 • Westerman, N.; Polariteitonderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Acupunctuur 2003:26;3: 5-15.
 • Westerman, N.; De combinatie van potentiaal- en polariteitonderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Acupunctuur 2003:26;4:5-13.
 • Westerman, N.; Uit het Rathega-systeem: De vier testmethoden deel 1. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 2003;19;2: 80-91.
 • Westerman, N.; Uit het Rathega-systeem: De vier testmethoden deel 2. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 2003;19;3:175-181.
 • Westerman, N.; Uit het Rathega-systeem: Praktisch intermezzo. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 2003;19;4:226-234.
 • Westerman N.; Integrale geneeskunde. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 2004; 20:2:106-127.
 • Westerman, N.; Uit het Rathega-systeem: radiësthetische diagnostiek binnen de tandheelkunde. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 2004;20;4:349-359.
 • Westerman N.; Biofysische Geneeskunde. Integrale geneeskunde, overzicht en prospect. Stichting TIG 2006 ISBN 90-810186-1-2; pp.131:151.
 • Westerman N.; Bio-energie als biologisch elektromagnetisme; matrix voor de niet-reguliere geneeskunde en tandheelkunde. Tijdschrift voor Biologische Tandheelkunde 2006;10;2;23-31.
 • Westerman N.; Bio-energie, wie is bang van Amedeo Avogadro? Deel 1. Similia Similibus Curentur - Nederlands/Vlaams Tijdschrift voor Homeopathische Artsen 2006;36;3;21-25
 • Westerman N.; Bio-energie, wie is bang van Amedeo Avogadro? Deel 2. Similia Similibus Curentur - Nederlands/Vlaams Tijdschrift voor Homeopathische Artsen 2006;36;2;15-29.
 • Westerman N.; Bio-energie. Arts&Apotheker 2006;4:18-23.
 • Westerman N.; Bio-energie, de natuurwetenschappelijke basis van veel complementaire behandelwijzen. Deel 1 Supplement 2006;44; 16-20.
 • Westerman N.; Stromende energie binnen het lichaam. Jaarboek Integrale Geneeskunde 2005-2006. Stichting TIG 2006 ISBN: 90-810186-2-0; pp. 213:239.
 • Westerman N.; Uit het Rathega-systeem. De lezer wordt uigedaagd om met de biotensor bio-energie te testen. NtVa 29e jaargang 2006;1; 20-29.
 • Westerman N.; Uit het Rathega-systeem. Praktische naaldacupunctuur op geleide van Bio-energie (deel 1). NtVa 29e jaargang 2006; 2; 15-25.
 • Westerman N.; Uit het Rathega-systeem. Praktische naaldacupunctuur op geleide van Bio-energie (deel 2). NtVa 29e jaargang 2006;3; 15-22.
 • Westerman N., Bio-energie, de potentie van niet-reguliere geneeskunde. Uitgave Rathega, Dordrecht 2006, ISBN 978-90-810881-1-2
 • Westerman N., Biofysische geneeskunde, methodiekbeschrijving ABB. Uitgave Rathega, Dordrecht 2006, ISBN: 978-90-810881-2-1
 • Westerman N.; Bio-energie, de natuurwetenschappelijke basis van veel complementaire behandelwijzen. Deel II Supplement augustus 2007;44; 48-52.
 • Westerman N.; Regulier versus niet-regulier, van controverse naar begrip. Tijdschrift voor Biologische Tandheelkunde 2007;11;2;37.
 • Westerman N.; Bioresonantie. Jaarboek Integrale Geneeskunde 2009. Stichting TIG 2009 ISBN: 978-90-810186-5-41; pp. 94:210.
 • Westerman N., Bio-energie, de potentie van niet-reguliere geneeskunde, 2e druk. Uitgave Rathega, Dordrecht 2009, ISBN 978-90-810881-1-2
 • Westerman N; Chinese pulse-diagnosis from the perspective of modern medicine. Acupunctuur 1, 2010:28/33