Rathega

Medische radiësthesie met de biotensor

Rathega is een uitgebreid medisch radiësthetisch testsysteem waarbij als testinstrument de biotensor, een éénhandsroede, wordt gebruikt. Het systeem is sinds 1992 ontwikkeld door de huisarts (tot 1998) en arts-acupuncturist N. Westerman uit Dordrecht. De opvatting binnen Rathega is dat radiësthesie betrekking heeft op de detectie van elektromagnetische signalen. Dat betekent dat de biotensor wordt gebruikt voor bio-energetische diagnostiek.

Biofysische geneeskunde

Rathega is daarmee ingebed in de biofysische of bio-energetische geneeskunde, de geneeskunde die als uitgangspunt heeft dat biologische systemen de beschikking hebben over een elektromagnetisch regulatiesysteem dat bij ziekte en gezondheid een bepalende rol heeft. In feite vormt het biofysische regulatieniveau van ons lichaam voor een groot deel de matrix van de niet-reguliere geneeskunde. Niet-reguliere geneeskunde is voor een belangrijk deel bio-energetische geneeskunde.

  • Zo berust acupunctuur op de manipulatie van energiestromen binnen het lichaam die al meer dan 2000 jaar als zodanig door de traditionele Chinese geneeskunde worden onderkend.
  • Homeopathie met hogere potenties kan onmogelijk op grond van een moleculaire werking worden verklaard, om de eenvoudige reden dat hogere potenties geen (boven potentie D24) of vrijwel geen moleculen meer bevatten (tussen potentie D12 en D24). Er zijn sterke aanwijzingen dat de werkzaamheid van homeopathische middelen berust op elektromagnetische beïnvloeding van lichaamsprocessen.
  • De geneesmethode die in alle opzichten aan de hand van biofysische principes is ontwikkeld, en daarmee bijna synoniem is aan biofysische geneeskunde, is bioresonantietherapie of bio-informatietherapie. Deze behandelmethode berust volledig op beïnvloeding van het elektromagnetische regulatieniveau van de patiënt.